راهنمای اتصال به سرویس IKEV2 در آیفون و آیپد


۱- به ترتیب وارد قسمت های زیر شوید و سپس مانند عکس انجام دهید

Setting>>General>VPN>>Add VPN Configuration

۲- با انتخاب گزینه done تنظیمات وارد شده را ذخیره کنید

۳- روی کانکشن ساخته شده کلیک کنید و دکمه را به سمت راست بکشید تا اتصال برقرار شود.

پشتیبانی آنلاین